'בשביל הנופלים'
הינו מיזם לאומי שנועד לחבר בין הסיפור המיוחד של הארץ
ללוחמים שנפלו למענה ע"י סיורים בין נופי ישראל

הסיורים מתקיימים בשבוע שבין יום השואה ליום הזיכרון במגוון מסלולים ואתרים ברחבי הארץ
הסיורים ללא תשלום אך ברישום מראש