נותרו מספר מקומות בסדר הסיורים 'מתחת לאספלט'
להרשמה פנו למשרד 08-6530667 או במייל office@bishvilod.co.il