מתחת לאספלט:

סימני דרך:

תכנית סיורים משולבת:

שימו לב!

סיורים מלאים: סימני דרך סיור 3, מתחת לאספלט סיור 1, 5

לנרשמים לתכנית משולבת:

נא לשלוח את רשימת הסיורים שבחרתם בתוספת שם וטלפון למייל: office@bishvilod.co.il

ההרשמה לסיור בודד רק על בסיס מקום פנוי שבוע לפני מועד הסיור: